Organizasyonel Yapılanma ve Norm Analizi

Organizasyonel Yapılanma ve Norm Analizi

Şirketlerin mevcut organizasyon yapısının, görev dağılımlarının ve kadrosunun; şirket hedef ve  stratejileri ile uyumluluğunun değerlendirildiği danışmanlık hizmetidir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda şirketin vizyonuna ve verimli çalışmaya daha uygun organizasyon yapısı tasarlanır. Mevcut kadronun tasarlanan yeni yapıyla uyumluluğu da gözden geçirilir. Kurgulanan yeni organizasyon yapısının devreye alınmasına destek verilir. 

Bu projeler; kısa sürede hızlı büyümüş veya yakın geleceğe dair büyüme planları olan şirketler, kurumsallaşmak isteyen aile şirketleri, iş süreçlerinde hedeflediği performansı yakalayamayan şirketler, kadrosunun sayıca veya yetkinlik olarak uygunluğundan emin olmak isteyen şirketler için uygundur. Benzer ihtiyaçlara sahip departman için de kısmi çalışmalar yapılabilmektedir.  

Kurumun tüm yönleriyle mercek altına alınıp, pek çok konudaki gelişim ihtiyaçlarını ortaya koymaya fırsat yaratan projelerdir. Organizasyonel yapılanma yanında; süreç iyileştirme, çalışanların gelişim alanları, çalışanların memnuniyet ve bağlılıkları, insan kaynakları sistemleri ve kurum kültürü konularında tespitler ve aksiyon gereklilikleri de ortaya konulur. Şirket üst yönetimi ve proje ekibine, söz konusu alanlardaki iyileştirme önerilerine dair sürekli bilgi akışı sağlanır. Bu yönleriyle, kurumlarda “dönüşümü” tetikleyen çalışmalardır. Kurumların, geleceğe doğru; daha hazır bir kadro yapılanması ve daha verimli çalışan süreçlerle adım atmasını sağlar.

Başlamak için lütfen tıklayınız

Diğer Danışmanlık

 

E-Bülten

Adisa ile ilgili haber, duyuru ve yeniliklerden haberdar olmak için lütfen e-bültenimize kayıt olun.

 
Başlamak için ilk adım